<div align="center"> <h1>Jerzy Harasymowicz</h1> <h3>Wiersze Jerzego Harasymowicza, wyszukiwanie alfabetyczne, tematyczne (!) i według zawartości poszczególnych tomików. Informacje o autorze, bibliografia, linki.</h3> <p>Jerzy Harasymowicz, Harasymowicz, poeta, poeci, poezja, poezje, wiersz, wiersze, liryka, literatura, cerkiew, cerkwie, góry, Beskid, Beskidy, Beskid Sądecki, Bieszczady, Łemkowie, barok, sarmatyzm</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://republika.pl/harasymowicz" rel="nofollow">http://republika.pl/harasymowicz</a></p> </div>